Cập nhật ngày 24/11/2009, 08h:47

Tình huống: Hiệu chỉnh sai lệch trong HSDT đối với gói xây lắp, hàng hóa

Câu hỏi: Ví dụ, Bê tông mác zoo theo Định mức xây dựng cơ bản:

XM: 340kg ; Cát: 0,45 m3 ; Đá: 0,9 m3

 Khi tính đơn giá chi tiết nhà thầu tính như sau: (Theo định mức của nhà thầu tương đương mác 150)

XM: 250kg ; Cát: 0,45 m3 ; Đá: 0,9 m3

Như vậy có hiệu chỉnh sai lệch khi chấm thầu?

 

Trả lời: Theo Đ30 NĐ58/CP về việc hiệu chỉnh sai lệch trong HSDT đối với gói xây lắp, hàng hóa thì có các sai lệch sau cần hiệu chỉnh:

a)      Sự chào thừa hoặc thiếu của HSDT so với yêu cầu trong HSMT.

b)     Sự khác biệt giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính.

c)     Sự khác biệt giữa con số và chữ viết.

d)     Sự sai khác giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSDT.

Ngoài ra tại Đ70 Khoản 5 NĐ58/CP còn quy định đối với những gói thầu không đủ rõ, không có tính thuyết phục về đơn giá khác thường gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì cũng được coi là sai lệch và thực hiện như hiệu chỉnh sai lệch đối với nội dung chào thừa và thiếu của HSDT so với yêu cầu của HSMT.

Trở lại tình huống nêu trên thì Nhà thầu có sai lệch thuộc điểm a) nêu trên. Do vậy trong quá trình đánh giá HSDT, Bên mời thầu sẽ bổ sung vào giá dự thầu ban đầu của Nhà thầu 1 trị giá như sau:

-         Khối lượng xây dựng cần bổ sung cho 1m3 bê tông để đáp ứng yêu cầu của HSMT: 340 – 250 = 90 kg

-         Trị giá cần bổ sung vào giá dự thầu:

A = 0,090 tấn B x C

Trong đó:

A: Trị giá bổ sung vào giá dự thầu, triệu đồng

B: Đơn giá xây dựng, triệu đồng/ T

C: Khối lượng bê tông theo HSMT, m3

Tuy nhiên, tại Đ45 Luật Đấu Thầu quy định nếu trị giá sai lệch tính theo tổng giá trị tuyệt đối vượt 10% giá dự thầu thì HSDT này cũng bị loại.

Ngày 24/11/09

TS.Nguyễn Việt Hùng


Tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CFTD SÁNG TẠO  |  CFTD INNOVATION., JSC

Phòng G2 nhà G, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | Tel (84.4) 3537 0888/3232 1618 | Fax (84.4) 3232 1636
Email: contact@cftdsangtao.vn  |  Website: http://cftdsangtao.vn