Cập nhật ngày 05/07/2010, 10h:52

Bảo đảm thực hiện Hợp đồng

            Nhiều Hợp đồng (HĐ) kinh tế có giá trị nhưng không có điều khoản đảm bảo thực hiện HĐ (< 10% giá trị HĐ) => Trách nhiệm khi xảy ra rủi ro, tranh chấp HĐ (Nhà thầu, Chủ đầu tư) trước pháp luật?

Trả lời:

            Bảo đảm thực hiện HĐ là một biện pháp ràng buộc trách nhiệm thực hiện HĐ của Nhà thầu trúng thầu trong thời gian thực hiện HĐ (theo định nghĩa tại Điều 4 Luật Đấu thầu). Theo đó, trong HSMT có thể yêu cầu Nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp như đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh. Trong Luật Đấu thầu (Điều 55) trị giá bảo đảm thực hiện HĐ được quy định trong HSMT tối đa bằng 10% giá HĐ, trong trường hợp rủi ro cao thì quy định cao hơn nhưng không quá 30% giá HĐ, đồng thời quy định việc yêu cầu bảo đảm thực hiện không áp dụng cho lĩnh vực DVTV và hình thức tự thực hiện, thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện HĐ phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

            Như vậy trong Luật Đấu thầu chỉ quy định mức tối đa về trị giá của bảo đảm thực hiện HĐ thì có nghĩa là không giới hạn mức tối thiểu. Tuy nhiên trong NĐ85/CP, các mẫu HSMT ban hành kèm theo các Thông tư của Bộ KH&ĐT đều đề cập tới nội dung bảo đảm thực hiện HĐ. Tại Điều 33 NĐ85/CP quy định đối với gói thầu quy mô nhỏ thì trị giá bảo đảm thực hiện HĐ là 3% giá HĐ.

            Trở lại tình huống mà Bạn nêu ra, thấy rằng nếu trong HĐ (bảo đảm HĐ có trị giá lớn, kéo dài, phụ thuộc vào nhiều yếu tố…) mà không có điều khoản bảo đảm thực hiện HĐ thì sẽ không có chế tài để xử lý đối với các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện HĐ. Trường hợp vì không có nội dung bảo đảm thực hiện HĐ mà việc thực hiện HĐ gây ra thiệt hại cho Nhà nước thì người gây ra thiệt hại này (Chủ đầu tư ký HĐ) sẽ phải đền bù cho Nhà nước (Điều 75 Luật Đấu thầu). Trong NĐ85/CP hình thức phạt tiền (để đền bù) được quy định tại Điều 64 căn cứ theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT. Trong số đó phải kể tới NĐ 53/CP, ngày 04/4/2007 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT./.

                                                                                                 TS. Nguyễn Việt Hùng


Tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CFTD SÁNG TẠO  |  CFTD INNOVATION., JSC

Phòng G2 nhà G, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | Tel (84.4) 3537 0888/3232 1618 | Fax (84.4) 3232 1636
Email: contact@cftdsangtao.vn  |  Website: http://cftdsangtao.vn